Att köpa nyproduktion.

Att välja och köpa en ny bostad är ett stort och spännande beslut. När du väljer att köpa en nyproducerad bostad är det mycket som blir lättare, det krävs ingen renovering för att du skall trivas, du slipper processen med budgivning och kan räkna ut din månadskostnad på förhand. Du och alla dina grannar flyttar in samtidigt vilket gör det lättare att lära känna varandra och få nya bekanta.

HÄR BESKRIVS HUR KÖPPROCESSEN GÅR TILL

 1. INTRESSEANMÄLAN
  I projektets början är det dags att göra en intresseanmälan till mäklaren, intresseanmälan är inte bindande och du kan när som helst tacka nej.
 2. BOKNINGSAVTAL
  När du bestämt dig för den lägenhet du vill köpa skrivs ett bokningsavtal. I samband med undertecknandet betalas en bokningsavgift på 25.000 kr. Om du som blivande köpare väljer att inte teckna förhandsavtal återbetalas bokningsavgiften med avdrag för administrativa kostnader motsvarande 7.000 kr, utan annat anspråk från någon part.
 3. FÖRHANDSAVTAL
  Förhandsavtalet är ett bindande avtal som tecknats när föreningens kostnadskalkyl blivit intygsgiven och registrerad hos Bolagsverket. I samband med undertecknandet betalas en förskottsavgift om 10% av insatsen. Förskottsavgift och bokningsavgift dras sedan av slutlikviden.
 4. TILLVAL
  När det blir dags att göra dina tillval i lägenheten kommer du via en tillvalsportal kunna göra de flesta av dina val framför datorn. Ytterligare information om tillvalsprocessen lämnas i god till innan tillvalen skall göras.
 1. UPPLÅTELSEAVTAL OCH INFLYTTNING
  Senast tre månader innan inflyttning får du besked om definitivt tillträdesdatum och i samband med det skrivs också upplåtelseavtalet.
 2. BESIKTNING
  Innan du kan flytta in görs en slutbesiktning. En opartisk besiktningsman, som är utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse, utför besiktningen tillsammans med en representant från bostadsrättsföreningen och en från entreprenören. Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter och kontrollera inredningsval. När de eventuella fel och brister som påtalats är åtgärdade genomförs en efterbesiktning för att kontrollera att allt är justerat. Inom garantitiden (5 år) kommer garantibesiktning att utföras, vanligtvis sker detta efter två år samt efter 5 år.
 3. SLUTBETALNING
  Innan du tillträder lägenheten skall den resterande delen av köpeskillingen betalas. Full slutlikvid samt eventuella tillval skall vara betalda 3-4 månader innan inflyttning. Nycklarna till din lägenhet får du på tillträdesdagen.